Apakah Anak-anak Boleh Mengikuti Perayaan Natal yang Menggunakan Sinterklas?