Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs C3I

Bagian I Penuntun Doa Alkitabiah Selama 31 Hari

Indeks Buku2: KEMERDEKAAN DI DALAM KRISTUS

BAGIAN I ~~ PENUNTUN DOA ALKITABIAH SELAMA 31 HARI

Nomor Judul
DAFTAR DOA SELAMA 31 HARI (tanpa teks ayat)
  1. Hari ke-1
  2. Hari ke-2
  3. Hari ke-3
  4. Hari ke-4
  5. Hari ke-5
  6. Hari ke-6
  7. Hari ke-7
  8. Hari ke-8
  9. Hari ke-9
  10. Hari ke-10


Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 1

Doa untuk Menghampiri Allah

Wahyu 1:8* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

1Tawarikh 29:10-13* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

Kolose 3:1-4* Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

Ulangan 6:6-7* #/TB Amsal 23:24* Amsal 23:13-14* Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

Mazmur 19:13-14* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

2Korintus 10:3-5* 2Korintus 11:3* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Ibrani 13:20-21*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 1

Doa untuk Menghampiri Allah

"Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa." Wahyu 1:8*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Lalu Daud memuji TUHAN di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud: "Terpujilah Engkau, ya TUHAN, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya. Ya TUHAN, punyaMulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punyaMulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kejayaan dan kemuliaan berasal dari padaMu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya; dalam tanganMulah kekuatan dan kejayaan; dalam tanganMulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu yang agung itu." 1Tawarikh 29:10-13*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

"Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamupun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Kolose 3:1-4*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Ulangan 6:6-7*

"Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak; yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia." Amsal 23:24*

"Jangan menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati." Amsal 23:13-14*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

"Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambaMu, juga terhadap orang yang kurang ajar; janganlahmereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar." Mazmur 19:13-14*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Memang kami masih hidup didunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dan perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus." 2Korintus 10:3-5*

"Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan olah ular itu dengan kelicikannya." 2Korintus 11:3*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

"Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendakNya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadaNya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin." Ibrani 13:20-21*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 2

Doa untuk Menghampiri Allah

Kejadian 22:13-14* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

1Tawarikh 16:28-30* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

Mazmur 23:1-6* Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

1Tawarikh 4:10* Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

1Samuel 15:22* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

Roma 6:3-7* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Mazmur 16:11*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 2

Doa untuk Menghampiri Allah

"Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu: "TUHAN menyediakan"; sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN akan disediakan." Kejadian 22:13-14*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan Kekuatan! Berilah kepada TUHAN kemuliaan namaNya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapanNya hai segenap bumi; sungguh tegak dunia, tidak bergoyang." 1Tawarikh 16:28-30*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

"TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namaNya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gadaMu dan tongkatMu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa." Mazmur 23:1-6*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganMu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu." 1Tawarikh 4:10*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

"Tetapi jawab Samuel: "Apakah TUHAN itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara TUHAN? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik dari pada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari pada lemak domba-domba jantan." 1Samuel 15:22*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematianNya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematianNya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitanNya. Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa." Roma 6:3-7*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

"Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapanMu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananMu ada nikmat senantiasa." Mazmur 16:11*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 3

Doa untuk Menghampiri Allah

Keluaran 3:13-15* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

1Tawarikh 29:10-13* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

Matius 5:13-16* Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

Amsal 16:24* Amsal 25:11* Amsal 25:15* Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

1Samuel 16:7* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

Roma 6:8-14* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Mazmur 19:14*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 3

Doa untuk Menghampiri Allah

"Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka: Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang namaNya? apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi firmanNya: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah namaKu untuk selama-lamanya dan itulah sebutanKu turun-temurun." Keluaran 3:13-15*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Lalu Daud memuji TUHAN di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud: "Terpujilah Engkau, ya TUHAN, Allahnya b pa kami Israel, dari selama-lamanya. Ya TUHAN, punyaMulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punyaMulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kejayaan dan kemuliaan berasal dari padaMu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya; dalam tanganMulah kekuatan dan kejayaan; dalam tanganMulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu yang agung itu." 1Tawarikh 29:10-13*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

"Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5:13-16*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang." Amsal 16:24*

"Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak." Amsal 25:11*

"Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang." Amsal 25:15*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

"Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati." 1Samuel 16:7*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi: maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematianNya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, Dan kehidupanNya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Roma 6:8-14*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

"Mudahan-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya TUHAN, gunung batuku dan penebusku." Mazmur 19:14*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 4

Doa untuk Menghampiri Allah

Keluaran 6:6-8* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran Anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

Mazmur 8:2* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian Anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

Matius 9:36-38* Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

Amsal 16:32* Amsal 19:11* Amsal 25:28* Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

Ezra 9:6* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

Roma 8:31-39* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Mazmur 23:6*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 4

Doa untuk Menghampiri Allah

"Aku akan mengangkat kamu menjadi umatKu dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu; Akulah TUHAN." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu." Keluaran 6:6-8*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran Anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya namaMu di seluruh bumi! KeagunganMu yang mengatasi langit dinyanyikan." Mazmur 8:2*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian Anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

"Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kataNya kepada murid-muridNya: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Matius 9:36-38*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota." Amsal 16:32*

"Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran." Amsal 19:11*

"Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya." Amsal 25:28*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadaMu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubung ke langit."

Ezra 9:6*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan AnakNya sendiri, tetapi yang menyerahkanNya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka? Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akn memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis: "Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan." Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang diatas, maupun yang dibawah, ataupun sesuatu mahluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Yesus Kristus, Tuhan kita." Roma 8:31-39*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

"Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa." Mazmur 23:6*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 5

Doa untuk Menghampiri Allah

Keluaran 15:1-3* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

Mazmur 18:2-4* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan #/TB Matius 28:18-20 * Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

Amsal 17:1* Amsal 26:20-21*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

Nehemia 1:5-6* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

Roma 12:1-2* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Mazmur 27:13-14*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 5

Doa untuk Menghampiri Allah

"Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi TUHAN yang berbunyi: "Baiklah aku menyanyi bagi TUHAN, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkanNya ke dalam laut. TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah bapaku, kuluhurkan Dia. TUHAN itu pahlawan perang; TUHAN, itulah namaNya." Keluaran 15:1-3*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Aku mengasihi Engkau, ya TUHAN, kekuatanku! Ya TUHAN, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku! Terpujilah TUHAN, seruhku maka akupun selamat dari pada musuhku." Mazmur 18:2-4*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan "Yesus mendekati mereka dan berkata: "KepadaKu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

Matius 28:18-20*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan." Amsal 17:1*

"Bila kayu habis, padamlah api; bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan." Amsal 26:20-21*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

"Ya, TUHAN, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setiaNya terhadap orang yang kasih kepadaNya dan tetap mengikuti perintah-perintahNya, berilah telingaMu dan bukalah mataMu dan dengarkanlah doa hambaMu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratMu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambaMu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapMu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa." Nehemia 1:5-6*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Roma 12:1-2*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup "Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang hidup! Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN!" Mazmur 27:13-14*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 6

Doa untuk Menghampiri Allah

Keluaran 17:11-15* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

Mazmur 34:2-4* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

Lukas 9:57-62* Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

Amsal 19:20* Amsal 9:8-9* Amsal 27:5-6* Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

Mazmur 5:4,5* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

1Korintus 6:17-20* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Mazmur 31:24*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 6

Doa untuk Menghampiri Allah

"Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya; Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya: "TUHANlah panji-panjiku!" Keluaran 17:11-15*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Aku hendak memuji TUHAN pada segala waktu; puji-pujian kepadaNya tetapi di dalam mulutku. Karena TUHAN jiwaku bermegah; biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah TUHAN bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyhurkan namaNya!" Mazmur 34:2-4*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

"Ketika Yesus dan murid-muridNya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus: "Aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalaNya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku!" Tetapi orang itu berkata: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata: "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah." Lukas 9:57-62*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Amsal 19:20*

"Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya, kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Amsal 9:8-9*

"Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah." Amsal 27:5-6*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

"TUHAN, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagiMu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah ALLAH yang berkenan kepada kefasikan; orang jahat takkan menumpang padaMu." Mazmur 5:4,5*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, ~~ dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!" 1Korintus 6:17-20*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

"Kuatkanlah dan teguhkanlah hatiMu, hai semua orang yang berharap kepada TUHAN!" Mazmur 31:24*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 7

Doa untuk Menghampiri Allah

Ulangan 10:14-22* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

Mazmur 34:8-10* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

Lukas 14:26-35* Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

Amsal 20:4* Amsal 6:6-11* Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

Mazmur 6:2-4* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

1Korintus 10:13* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Mazmur 42:9*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 7

Doa untuk Menghampiri Allah

"Sesungguhnya, TUHAN, Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya; tetapi hanya oleh nenek moyangmulah hati TUHAN terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihNya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segera tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap; yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihNya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamupun dahulu adalah orang asing di tanah mesir. Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu, kepadaNya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namaNya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kaulihat dengan matamu sendiri. Dengan tujuh puluh orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini TUHAN, Allahmu, telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit." Ulangan 10:14-22*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya TUHAN itu! Berbahagialah orang yang berlindung padaNya! Takutlah akan TUHAN, hai orang-orangNya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia!" Mazmur 34:8-10*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

"Jikalau seorang datang kepadaKu dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridKu. Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi muridKu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata: Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan sepuluh ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan dua puluh ribu orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridKu. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!" Lukas 14:26-35*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Pada musim dingin si pemalas tidak membajak; jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa." Amsal 20:4*

"Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak: biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? "Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring" ~~ maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Amsal 6:6-11*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

"Ya TUHAN, janganlah menghukum aku dalam murkaMu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahMu. Kasihanilah aku, TUHAN, sebab aku merana; sembuhkanlah aku, TUHAN, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwakupun sangat terkejut; tetapi Engkau, TUHAN, berapa lama lagi?" Mazmur 6:2-4*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." 1Korintus 10:13*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

"TUHAN memerintahkan kasih setiaNya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanian, suatu doa kepada Allah kehidupanku." Mazmur 42:9*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 8

Doa untuk Menghampiri Allah

Yosua 5:14-15* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

Mazmur 48:9-11* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

Lukas 15:4-7* Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

Amsal 21:5* Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

Mazmur 19:13-14* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

2Korintus 2:10-11* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Mazmur 73:28*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 8

Doa untuk Menghampiri Allah

"Jawabnya: "Bukan, tetapi akulah Panglima Balatentara TUHAN. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya: "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan Panglima Balatentara TUHAN itu berkata kepada Yosua: "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian." Yosua 5:14-15*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat, di kota TUHAN semesta alam, di kota Allah kita; Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiaMu di dalam baitMu. Seperti namaMu, ya ALLAH, demikianlah kemasyhuranMu sampai ke ujung bumi; tangan kananMu penuh dengan keadilan." Mazmur 48:9-11*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

"Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Lukas 15:4-7*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan." Amsal 21:5*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

"Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambaMu, juga terharap orang yang kurang ajar; janganlah mereka menguasai aku! Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar." Mazmur 19:13-14*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Sebab barangsiapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, ~~ seandainya ada yang harus kuampuni ~~, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya." 2Korintus 2:10-11*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

"Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah; aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan ALLAH, supaya dapat menceritakan segala pekerjaanNya." Mazmur 73:28*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 9

Doa untuk Menghampiri Allah

Hakim 6:21-24* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

Mazmur 57:10-11* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

Yohanes 4:23-24* Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

Amsal 22:1* Amsal 16:3,9* Amsal 21:31* Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

Mazmur 25:6-11* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

2Korintus 2:14-16* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Mazmur 77:12-13*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 9

Doa untuk Menghampiri Allah

"Dan Malaikat TUHAN mengulurkan tongkat yang ada di tanganNya; dengan ujungnya disinggungNya daging dan roti itu; maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah Malaikat TUHAN dari pandangannya. Maka tahulah Gideon, bahwa itulah Malaikat TUHAN, lalu katanya: "Celakalah aku, Tuhanku ALLAH! sebab memang telah kulihat Malaikat TUHAN dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Selamatkanlah engkau! Jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi TUHAN dan menamainya: TUHAN itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer." Hakim 6:21-24*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Aku mau bersyukur kepadaMu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagiMu di antara suku-suku bangsa; sebab kasih setiaMu besar sampai ke langit, dan kebenaranMu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diriMu mengatasi langit, ya Allah! Biarlah kemuliaanMu mengatasi seluruh bumi!" Mazmur 57:10-11*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

"Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia harus menyembahNya dalam roh dan kebenaran." Yohanes 4:23-24*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Nama baik lebih baik dari pada perak dan emas." Amsal 22:1*

"Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi TUHANlah yang menentukan arah langkahnya." Amsal 16:3,9*

"Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan TUHAN." Amsal 21:31*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

"Ingatlah segala rahmatMu dan kasih setiaMu, ya TUHAN, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kauingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiaMu, oleh karena kebaikanMu, ya TUHAN. TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalanNya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjianNya dan peringatan-peringatanNya. Oleh karena namaMu, ya TUHAN, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu." Mazmur 25:6-11*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenanganNya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagi yang yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian?" 2Korintus 2:14-16*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

"Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan TUHAN, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanMu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanMu, dan merenumgkan perbuatan- perbuatanMu." Mazmur 77:12-13*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 10

Doa untuk Menghampiri Allah

1Samuel 17:45-46* Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

Mazmur 63:2-9* Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

Yohanes 10:27-30* Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

Amsal 22:3* Amsal 27:12* Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

Mazmur 30:5-6* Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

2Korintus 5:17-21* Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

Mazmur 84:11-12*

[Lanjutan]Kemerdekaan ~~ Doa:

Hari 10

Doa untuk Menghampiri Allah

"Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama TUHAN semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang itu. Hari ini juga TUHAN akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepadamu dari tubuhmu; hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, bahwa Israel mempunyai Allah." 1Samuel 17:45-46*

Renungkanlah untuk mengungkapkan pikiran-pikiran anda pada saat anda menghampiri Allah surgawi.

Doa Pujian

"Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadaMu, tubuhku rindu kepadaMu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadaMu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanMu dan kemuliaanMu. Sebab kasih setiaMu lebih baik dari pada hidup; bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namaMu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadaMu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, ~~ sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapMu aku sorak sorai. Jiwaku melekat kepadaMu, tangan kananMu menopang aku." Mazmur 63:2-9*

Berhentilah untuk mengungkapkan puji-pujian anda, baik melalui penyembahan maupun ucapan syukur.

Doa Penegasan

"Domba-dombaKu mendengarkan suaraKu dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tanganKu. BapaKu, yang memberikan mereka kepadaKu, lebih besar dari pada siapapun dan seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10:27-30*

Hayatilah agar penegasan-penegasan ini sungguh-sungguh meresap dalam diri anda.

Doa untuk Kebutuhan-kebutuhan

"Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Amsal 22:3*

"Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Amsal 27:12*

Pergumulkanlah untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan anda serta kebutuhan-kebutuhan orang lain yang Allah ingatkan dalam pikiran anda.

Doa Pengakuan Dosa

"Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang dikasihiNya, dan persembahkanlah syukur kepada namaNya yang kudus! Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati; sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Mazmur 30:5-6*

Pikirkanlah dan mintalah kepada Allah agar Ia mengingatkan anda akan dosa-dosa khusus yang perlu pengampunan Allah, lalu akuilah.

Doa untuk Kemenangan Rohani

"Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru suah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diriNya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diriNya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatNya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." 2Korintus 5:17-21*

Berhentilah untuk berdoa bagi kemenangan rohani, baik diri sendiri maupun orang lain jika ada.

Doa Penutup

"Sebab lebih baik satu hari di pelataranMu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemah-kemah orang fasik Sebab TUHAN Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia berikan; Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya TUHAN, semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadaMu." Mazmur 84:11-12*

[Lanjutan ]


Komentar