Persekutuan dengan Allah (Communion with God)

Perjanjian Lama
 1. Kej 5:22,24; 6:9,13-22; 8:15-17; 12:1-3,7; 16:8-12;
 2. Kej 17:1-2; 18:1; 22:1-2,12,16-18; 26:2,24; 28:13,15;
 3. Kej 31:3; 35:1,7; 46:2-4
 4. Kel 3:1; 4:1; 33:9,11; 34:28
 5. Bil 12:8
 6. Yos 1:1-9; 6:2-5; 7:10-15; 8:1-2; 20:1-6
 7. Hak 6:11-24
 8. 1Raj 3:5-14
 9. 2Taw 1:7-12
 10. Mazm 16:7
Perjanjian Baru
 1. Yoh 14:16-18,23
 2. 1Kor 10:16
 3. 2Kor 6:16; 13:14
 4. Gal 4:6
 5. Fili 2:1-2
 6. 1Yoh 1:3
 7. Wahy 3:20