Persekutuan dengan Allah (Fellowship with God)

Perjanjian Lama
  1. Kej 5:22-24; 6:9
  2. Kel 29:45; 33:14-17
  3. Im 26:12
  4. Yes 57:15
  5. Za 2:10
Perjanjian Baru
  1. Mr 9:37
  2. Yoh 14:23; 17:21,23
  3. 2Kor 6:16; 13:11
  4. 1Yoh 1:3,5-7; 3:24
  5. Wahy 21:3-4