Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs C3I

Pertolongan Pada Masanya

"Pertolongan Pada Masanya" merupakan salah satu topik yang diambil dari Pengantar/Alkitab yang diterbitkan untuk Gideon Internasional. Dengan ini Anda akan ditolong untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda.

PERTOLONGAN PADA MASANYA
(HELPS IN TIMES OF NEEDS)
 Filipi 4:6,7 Damai pada Masa Kegelisahan
 (Peace)

 Yohanes 14:6 Jalan Keselamatan
 Kisah 16:31 (Salvation)
 Roma 10:9

 1Yohanes 1:7-9 Keampunan pada Masa Kesesatan Lagi
 Mazmur 51:1-19 (Forgiveness)

 Ibrani 13:5,6 Keberanian pada Masa Ketakutan
 Efesus 6:10-18 (Courage)

 Yakobus 1:12-16 Kekuatan pada Masa Pencobaan
 1Korintus 10:6-13 (Strength)

 2Korintus 12:8-10 Kelepasan pada Masa Sengsara
 Ibrani 12:3-13 (Trials)

 2Korintus 1:3-5 Penghiburan pada Masa Kedukaan
 Roma 8:26-28 (Consolation)

 Galatia 5:19-21 Peringatan pada masa Acuh tak Acuh
 Ibrani 10:26-31 (Warning)

 Mazmur 91:1-16 Perlindungan pada Masa Bahaya
 Mazmur 121:1-8 (Protection)

 Yakobus 1:5,6 Pimpinan pada Masa Keputusan
 Amsal 3:5,6 (Guidance)

 Matius 11:28-30 Sentosa pada Masa Kelelahan
 Mazmur 23:1-6 (Rest)
 
Sumber
Halaman: 
--
Judul Artikel: 
Publikasi e-Konsel
Penerbit: 
Yayasan Lembaga SABDA

Komentar