Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs C3I

Tentara Allah

Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis; (Efesus 6:10-12)

Perlengkapan Senjata Allah

1. Ketopong Keselamatan

Tetaplah kenakan ketopong itu diatas kepalamu seraya terus mengingat ada keselamatan dalam Kristus. gunakan sebagai pelindung ketika orang ingin menghantam kepalamu dengan panah Iblis

2. Pedang Roh

Pedang Roh yang dimaksudkan adalah Firman Allah (Alkitab). jadi asahlah pedangmu supaya menang dalam pertempuran. Latihlah setiap ada peperangan.

3. Perisai Iman

Iman bisa digunakan sebagai pelindung ketika Iblis mencoba menyerang dengan kata-kata yang menyesatkan dan tipu muslihat Iblis.

4. Alas Kaki Kerelaan

Tetaplah memakai alas kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.

5. Baju Zirah Keadilan

Gunakan keadilan setiap saat dalam menghadapi pertempuran maupun tidak menghadapi pertempuran.

6. Ikat Pinggang Kebenaran

Tetaplah ikat kebenaran dan jangan lepaskan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.

Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.

Sikap Seorang Tentara

  1. Berdiri Tegap (tidak mudah goyah).
  2. Berdoa setiap waktu didalam Roh.
  3. Berjaga-jaga didalam doa dengan permohonan untuk segala orang Kudus.
  4. Berani memberitakan rahasia Injil.
  5. Berdoa dan memohon untuk mendapat ketopong keselamatan dan pedang Roh.

Tentara bukan hanya untuk seorang lelaki, tetapi wanita juga turut serta dalam peperangan.

Efesus 6:10-20


Sumber: http://netraloyal.wordpress.com

Komentar